นโยบายในการรับประกันสินค้าของ 2BESHOP.COMเราบริษัท อีไลฟ์ ซิสเต็มส์ จำกัด ได้คำนึงถึงความเป็นส่วนตัวของลูกค้าเป็นอย่างแรก จึงได้รวบรวมเงื่อนไขการรับประกัน แต่ละประเภท ดังต่อไปนี้
 1. สินค้าที่เสียหาย บกพร่อง จากการใช้งานตามปกติ และ ความบกพร่องจากโรงงานการผลิต สามารถเปลี่ยนได้ภายใน 7 วัน นับจากวันที่บน Tax Invoice โดยสินค้าต้องมีกล่อง อุปกรณ์ครบ ตรงตาม Serial ที่ส่งมอบไป
 2. หากบริษัท ไม่สามารถหาสินค้าเปลี่ยนได้ตรงตามรุ่นที่ลูกค้าสั่ง ทางบริษัทจะดำเนินการคืนเงินภายใน 15 วัน
 3. สินค้าที่ Upgrade จากภายนอกบริษัท ไม่สามารถอยู่ในเงื่อนไขการเปลี่ยนสินค้าภายใน 7 วันได้
 4. สินค้าที่มีสภาพเสียหาย ชำรุดจากอุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม ไฟไหม้ ฟ้าผ่า แผ่นดินไหว ถือว่าสิ้นสุดการรับประกัน
 5. สินค้าที่มีสภาพผิดปกติ ที่ไม่เกิดจากการใช้งานปกติ และเหตุจากการเก็บรักษา เช่น มีคราบกาว ครอบน้ำ คราบมูลสัตว์ จัดเก็บในที่มีมด มีรอยสนิท มีรอยขีดข่วน ไม่ถือว่าอยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน
 6. กรณีที่สินค้าไม่รองรับการใช้งานของ Software ที่ลูกค้าใช้งาน ไม่สามารถเปลี่ยนคืนได้
 7. การส่งเคลม สินค้าทุกชิ้น จากทางบริษัท ตัวสินค้าจะต้องมี Serial Number ที่โรงงานผู้ผลิตติดมาให้แบบไม่ชำรุด ฉีดขาด ลบ หลุดหาย หรือ แก้ไข ที่ทำให้ตัวอักษรไม่ชัดเจน ถือว่าสิ้นสุดระยะการรับประกัน
 8. การรับประกันสินค้าแบบ Life Time จะเป็นการรับประกัน 5 ปี หรือ ตามผลิตภัณฑ์นั้นๆกำหนด หลังจากโรงงานเลิกผลิตสินค้าตัวนั้น (EOL)
 9. สินค้าจัดส่ง หรือ เคลมสินค้าถึงที่ Onsite Service จะดำเนินการโดยแบรนด์ผู้ผลิต หากสินค้าเป็นแบบ Carry-in ทางลูกค้าสามารถจัดส่งได้ตามศูนย์เคลมสินค้าตามแบรนด์นั้นๆ
 10. บริษัท ไม่รับเปลี่ยนสินค้า หรือ คืนสินค้า อันเกิดจากความไม่พอใจ หรือการสั่งซื้อที่เกิดจากความผิดพลาดของลูกค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ
 11. บริษัทขอสงวนสิทธิ ในการเปลี่ยนแปลงจากการพิมพ์ตก ผิดพลาด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
การรับประกันสินค้าประเภทต่างๆ
 1. ประเภท Server, Storage , HCI, PC , Notebook ,Workstation, UPS : สินค้าจะประกัน Onsite Service ทั่วประเทศ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ จะครอบคลุมเฉพาะอุปกรณ์ที่มาจากแบรนด์ผู้ผลิตเท่านั้น
 2. ประเภทลิขสิทธิ์ Software : จะเป็นการขายลิขสิทธิ์เท่านั้น จะไม่ครอบคลุมสิ่งอื่น นอกเหนือความถูกต้องทางลิขสิทธิ์ของ Software นั้นๆ ไม่ครอบคลุมการใช้งาน
 3. ประเภทการต่อประกัน : จะต้องต่อประกันก่อนหมดระยะประกันเท่านั้น ไม่น้อยกว่า 14 วัน
 4. ประเภท UPS มากกว่า 5K : ประกันจะเริ่มต้นเมื่อมีการติดตั้งโดยทีมงานของแบรนด์เท่านั้น จะไม่สามารถติดตั้งเองได้
 5. สินค้าทุกประเภท รับประกันในประเทศไทยเท่านั้น ไม่สามารถรับประกันข้ามประเทศได้ยกเว้น สินค้ากลุ่ม Premium บางตัวที่จะเป็น International warranty ติดต่อสอบถามทีมงานเพิมเติมได
Home Product Service Solution Partner / Affiliate Support About Us Community
Privacy Policy Terms of Service Copyright/IP Policy