วิธีการสั่งซื้อ
สิทธิประโยขน์สมาชิก
ชำระเงินผ่านบัตรเครดิต
วิธีการชำระเงิน
วิธีการส่งสินค้า
เกี่ยวกับเรา
ติดต่อเรา

DELLEMC Partner Certified
DELLEMC Platinum Partner


HPE Gold Partner Certified
HP Certificate Partner FY16

  Cisco CBS220-8T [P/N CBS220-8T-E-2G-EU]
     
ราคาปกติ   4,900.00
ราคาพิเศษ   4,300.00
รวมภาษี   4,601.00
ลดไป   12.24 %
POINT   86.00
CBS220 Smart 8-port GE, Ext PS, 2x1G SFP
8 Gigabit Ethernet
2 Gigabit Ethernet Small form-factor pluggable (SFP)

CPU Memory 256 MB
Throughput 14.88 Mpps
Switch Capacity 20 Gbps
MAC address Up to 8,192 Media Access Control (MAC) addresses
Dimension 279 x 170 x 44 mm (11.0 x 6.7 x 1.7 in)
Weight 1.16 kg (2.56 lb)

Life Time Warranty Carry-in (5 Year from EOS)
More Info Customize & Buy
  Cisco CBS220-8P [P/N CBS220-8P-E-2G-EU]
     
ราคาปกติ   6,200.00
ราคาพิเศษ   5,400.00
รวมภาษี   5,778.00
ลดไป   12.90 %
POINT   108.00
CBS220 Smart 8-port GE, PoE, Ext PS, 2x1G SFP
8 Gigabit Ethernet
2 Gigabit Ethernet SFP
PoE Budget 65 W

CPU Memory 256 MB
Throughput 14.88 Mpps
Switch Capacity 20 Gbps
MAC address Up to 8,192 Media Access Control (MAC) addresses
Dimension 279 x 170 x 44 mm (11.0 x 6.7 x 1.7 in)
Weight 1.18 kg (2.60 lb)

Life Time Warranty Carry-in (5 Year from EOS)
More Info Customize & Buy
  Cisco CBS220-24T-4G [P/N CBS220-24T-4G-EU]
     
ราคาปกติ   8,950.00
ราคาพิเศษ   6,890.00
รวมภาษี   7,372.30
ลดไป   23.02 %
POINT   137.80
Cisco CBS220 Smart 24-port GE, 4x1G SFP
24 Gigabit Ethernet
4 Gigabit Ethernet SFP
PoE Budget None

CPU Memory 256 MB
Throughput 41.66 Mpps
Switch Capacity 56 Gbps
MAC address Up to 8,192 Media Access Control (MAC) addresses
Dimension 440 x 203 x 44 mm (17.3 x 8.0 x 1.7 in)
Weight 2.75 kg (6.06 lb)

Life Time Warranty Carry-in (5 Year from EOS)
More Info Customize & Buy
  Cisco CBS220-16T [P/N CBS220-16T-2G-EU]
     
ราคาปกติ   8,300.00
ราคาพิเศษ   7,600.00
รวมภาษี   8,132.00
ลดไป   8.43 %
POINT   152.00
CBS220 Smart 16-port GE, 2x1G SFP
16 Gigabit Ethernet
2 Gigabit Ethernet SFP
PoE Budget none

CPU Memory 256 MB
Throughput 26.78 Mpps
Switch Capacity 36 Gbps
MAC address Up to 8,192 Media Access Control (MAC) addresses
Dimension 440 x 203 x 44 mm (17.3 x 8.0 x 1.7 in)
Weight 2.48 kg (5.47 lb)

Life Time Warranty Carry-in (5 Year from EOS)
More Info Customize & Buy
  Cisco CBS220-8FP [P/N CBS220-8FP-E-2G-EU]
     
ราคาปกติ   8,300.00
ราคาพิเศษ   7,600.00
รวมภาษี   8,132.00
ลดไป   8.43 %
POINT   152.00
CBS220 Smart 8-port GE, Full PoE, Ext PS, 2x1G SFP
8 Gigabit Ethernet
2 Gigabit Ethernet SFP
PoE Budget 130 W

CPU Memory 256 MB
Throughput 14.88 Mpps
Switch Capacity 20 Gbps
MAC address Up to 8,192 Media Access Control (MAC) addresses
Dimension 279 x 170 x 44 mm (11.0 x 6.7 x 1.7 in)
Weight 1.18 kg (2.60 lb)

Life Time Warranty Carry-in (5 Year from EOS)
More Info Customize & Buy
  Cisco CBS220-16P [P/N CBS220-16P-2G-EU]
     
ราคาปกติ   13,000.00
ราคาพิเศษ   11,800.00
รวมภาษี   12,626.00
ลดไป   9.23 %
POINT   236.00
CBS220 Smart 16-port GE, PoE, 2x1G SFP
16 Gigabit Ethernet
2 Gigabit Ethernet SFP
PoE Budget 130 W

CPU Memory 256 MB
Throughput 26.78 Mpps
Switch Capacity 36 Gbps
MAC address Up to 8,192 Media Access Control (MAC) addresses
Dimension 440 x 203 x 44 mm (17.3 x 8.0 x 1.7 in)
Weight 3.03 kg (6.68 lb)

Life Time Warranty Carry-in (5 Year from EOS)
More Info Customize & Buy
  Cisco CBS220-48T-4G [P/N CBS220-48T-4G-EU]
DataSheet Cisco CBS220
     
ราคาปกติ   16,900.00
ราคาพิเศษ   14,800.00
รวมภาษี   15,836.00
ลดไป   12.43 %
POINT   296.00
Cisco Smart 48-port GE, 4x1G SFP
48 Gigabit Ethernet
4 Gigabit Ethernet SFP
PoE Budget None

CPU Memory 256 MB
Throughput 74.38 Mpps
Switch Capacity 104 Gbps
MAC address Up to 8,192 Media Access Control (MAC) addresses
Dimension 440 x 257 x 44 mm (17.3 x 10.1 x 1.7 in)
Weight 3.18 kg (7.01 lb)

Life Time Warranty Carry-in (5 Year from EOS)
More Info Customize & Buy
  Cisco CBS220-24T-4X [P/N CBS220-24T-4X-EU]
DataSheet Cisco CBS220
     
ราคาปกติ   16,590.00
ราคาพิเศษ   15,000.00
รวมภาษี   16,050.00
ลดไป   9.58 %
POINT   300.00
Cisco CBS220-24T-4X
CBS220 Smart 24-port GE, 4x10G SFP+
24 Gigabit Ethernet
Uplink 4 10G SFP+
PoE Budget None

CPU Memory 256 MB
Throughput 95.23 Mpps
Switch Capacity 128 Gbps
MAC address Up to 8,192 Media Access Control (MAC) addresses
Dimension 440 x 203 x 44 mm (17.3 x 8.0 x 1.7 in)
Weight 2.69 kg (5.93 lb)

Life Time Warranty Carry-in (5 Year from EOS)
More Info Customize & Buy
  Cisco CBS220-24P-4G [P/N CBS220-24P-4G-EU]
     
ราคาปกติ   16,900.00
ราคาพิเศษ   15,400.00
รวมภาษี   16,478.00
ลดไป   8.88 %
POINT   308.00
CBS220 Smart 24-port GE, PoE, 4x1G SFP
24 Gigabit Ethernet
4 Gigabit Ethernet SFP
PoE Budget 195 W

CPU Memory 256 MB
Throughput 41.66 Mpps
Switch Capacity 56 Gbps
MAC address Up to 8,192 Media Access Control (MAC) addresses
Dimension 440 x 257 x 44 mm (17.3 x 10.1 x 1.7 in)
Weight 4.07 kg (8.97 lb)

Life Time Warranty Carry-in (5 Year from EOS)
More Info Customize & Buy
  Cisco CBS220-24P-4X [P/N CBS220-24P-4X-EU]
DataSheet Cisco CBS220
     
ราคาปกติ   22,700.00
ราคาพิเศษ   20,600.00
รวมภาษี   22,042.00
ลดไป   9.25 %
POINT   412.00
Cisco CBS220-24P-4X
CBS220 Smart 24-port GE, PoE, 4x10G SFP+
24 Gigabit Ethernet
Uplink 4 10G SFP+
PoE Budget 195 W

CPU Memory 256 MB
Throughput 95.23 Mpps
Switch Capacity 128 Gbps
MAC address Up to 8,192 Media Access Control (MAC) addresses
Dimension 440 x 257 x 44 mm (17.3 x 10.1 x 1.7 in)
Weight 4.03 kg (8.88 lb)

Life Time Warranty Carry-in (5 Year from EOS)
More Info Customize & Buy
  Cisco CBS220-24FP-4G [P/N CBS220-24FP-4G-EU]
DataSheet Cisco CBS220
     
ราคาปกติ   22,800.00
ราคาพิเศษ   20,700.00
รวมภาษี   22,149.00
ลดไป   9.21 %
POINT   414.00
CBS220 Smart 24-port GE, Full PoE, 4x1G SFP
24 Gigabit Ethernet
4 Gigabit Ethernet SFP
PoE Budget 382 W

CPU Memory 256 MB
Throughput 41.66 Mpps
Switch Capacity 56 Gbps
MAC address Up to 8,192 Media Access Control (MAC) addresses
Dimension 440 x 257 x 44 mm (17.3 x 10.1 x 1.7 in)
Weight 4.10 kg (9.04 lb)

Life Time Warranty Carry-in (5 Year from EOS)
More Info Customize & Buy
  Cisco CBS220-48T-4X [P/N CBS220-48T-4X-EU]
DataSheet Cisco CBS220
     
ราคาปกติ   26,000.00
ราคาพิเศษ   23,500.00
รวมภาษี   25,145.00
ลดไป   9.62 %
POINT   470.00
Cisco CBS220-48T-4X
CBS220 Smart 48-port GE, 4x10G SFP+
48 Gigabit Ethernet
Uplink 4 10G SFP+
PoE Budget None

CPU Memory 256 MB
Throughput 130.94 Mpps
Switch Capacity 176 Gbps
MAC address Up to 8,192 Media Access Control (MAC) addresses
Dimension 440 x 257 x 44 mm (17.3 x 10.1 x 1.7 in)
Weight 3.54 kg (7.80 lb)

Life Time Warranty Carry-in (5 Year from EOS)
More Info Customize & Buy
  Cisco CBS220-24FP-4X [P/N CBS220-24FP-4X-EU]
DataSheet Cisco CBS220
     
ราคาปกติ   32,300.00
ราคาพิเศษ   29,300.00
รวมภาษี   31,351.00
ลดไป   9.29 %
POINT   586.00
Cisco CBS220-24FP-4X
CBS220 Smart 24-port GE, Full PoE, 4x10G SFP+
24 Gigabit Ethernet
Uplink 4 10G SFP+
PoE Budget 382 W

CPU Memory 256 MB
Throughput 95.23 Mpps
Switch Capacity 128 Gbps
MAC address Up to 8,192 Media Access Control (MAC) addresses
Dimension 440 x 257 x 44 mm (17.3 x 10.1 x 1.7 in)
Weight 4.03 kg (8.88 lb)

Life Time Warranty Carry-in (5 Year from EOS)
More Info Customize & Buy
  Cisco CBS220-48P-4G [P/N CBS220-48P-4G-EU]
DataSheet Cisco CBS220
     
ราคาปกติ   36,700.00
ราคาพิเศษ   30,100.00
รวมภาษี   32,207.00
ลดไป   17.98 %
POINT   602.00
CBS220 Smart 48-port GE, PoE, 4x1G SFP
48 Gigabit Ethernet
Uplink 4 10G SFP+
PoE Budget 382W

CPU Memory 256 MB
Throughput 130.94 Mpps
Switch Capacity 176 Gbps
MAC address Up to 8,192 Media Access Control (MAC) addresses
Dimension 440 x 350 x 44 mm (17.3 x 13.8 x 1.7 in)
Weight 5.36 kg (11.82 lb)

Life Time Warranty Carry-in (5 Year from EOS)
More Info Customize & Buy
  Cisco CBS220-48P-4X [P/N CBS220-48P-4X-EU]
DataSheet Cisco CBS220
     
ราคาปกติ   36,700.00
ราคาพิเศษ   33,300.00
รวมภาษี   35,631.00
ลดไป   9.26 %
POINT   666.00
Cisco CBS220-48P-4X
CBS220 Smart 48-port GE, PoE, 4x10G SFP+
48 Gigabit Ethernet
Uplink 4 10G SFP+
PoE Budget 382W

CPU Memory 256 MB
Throughput 130.94 Mpps
Switch Capacity 176 Gbps
MAC address Up to 8,192 Media Access Control (MAC) addresses
Dimension 440 x 350 x 44 mm (17.3 x 13.8 x 1.7 in)
Weight 5.36 kg (11.82 lb)

Life Time Warranty Carry-in (5 Year from EOS)
More Info Customize & Buy
  Cisco CBS220-48FP-4X [P/N CBS220-48FP-4X-EU]
DataSheet Cisco CBS220
     
ราคาปกติ   46,800.00
ราคาพิเศษ   42,400.00
รวมภาษี   45,368.00
ลดไป   9.40 %
POINT   848.00
Cisco CBS220-48FP-4X
CBS220 Smart 48-port GE, Full PoE, 4x10G SFP+
48 Gigabit Ethernet
Uplink 4 10G SFP+
PoE Budget 740W

CPU Memory 256 MB
Throughput 130.94 Mpps
Switch Capacity 176 Gbps
MAC address Up to 8,192 Media Access Control (MAC) addresses
Dimension 440 x 350 x 44 mm (17.3 x 13.8 x 1.7 in)
Weight 5.65 kg (12.46 lb)

Life Time Warranty Carry-in (5 Year from EOS)
More Info Customize & Buy
 
Home Product Service Solution Partner / Affiliate Support About Us Community
Privacy Policy Terms of Service Copyright/IP Policy