ควรเลือกพื้นที่เก็บข้อมูล ภายในองค์กร หรือ Cloud?

ควรเลือกพื้นที่เก็บข้อมูล ภายในองค์กร หรือ Cloud?

  ข้อดีและข้อเสีย   เมื่อต้องเลือกระหว่างพื้นที่จัดเก็บ HDD ภายในองค์กรและพื้นที่จัดเก็บ HDD บนคลาวด์ การทำความเข้าใจข้อดีและข้อเสียของแต่ละสิ่งถือเป็นสิ่งสำคัญ พื้นที่จัดเก็บข้อมูลภายในองค์กรให้การควบคุมฮาร์ดแวร์และข้อมูลได้โดยตรงมากขึ้น...
การสร้างความปลอดภัยบนคลาวด์ ในพื้นที่สาธารณะและส่วนตัว

การสร้างความปลอดภัยบนคลาวด์ ในพื้นที่สาธารณะและส่วนตัว

ในยุคที่การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลไม่ได้เป็นเพียงทางเลือก แต่เป็นความจำเป็น ธุรกิจต่าง ๆ ใช้ประโยชน์จากความสามารถในการขยายขนาดและความยืดหยุ่นที่นำเสนอโดยสภาพแวดล้อมคลาวด์เพิ่มมากขึ้น การเปลี่ยนไปใช้ระบบคลาวด์ ไม่ว่าจะเป็นสาธารณะหรือส่วนตัว...
Shopping cart0
There are no products in the cart!
Continue shopping
0
X