อุปกรณ์ไอที ที่จำเป็นในการทำงาน มีอะไรบ้าง?

อุปกรณ์ไอที ที่จำเป็นในการทำงาน มีอะไรบ้าง?

อุปกรณ์ไอที สิ่งจำเป็นที่ขาดไม่ได้สำหรับการทำงานในยุคนี้ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดใหญ่ หรือขนาดเล็ก ก็ต้องยอมรับว่าต้องให้ความสำคัญกับการเลือกซื้ออุปกรณ์ไอทีกันเป็นสิ่งแรกเลยทีเดียว เนื่องจากว่าอุปกรณ์ไอทีนั้นมีราคาที่ค่อนข้างสูง และหากเลือกไม่ดีก็อาจต้องเสียเงินซื้อเพิ่มเติม หรือส่งซ่อมอยู่บ่อยครั้งก็เป็นได้ 

อุปกรณ์ไอที จำเป็นกับการทำงานแบบไหนบ้าง?

อย่างไรก็ตามสำหรับอุปกรณ์ของสายไอทีนั้นมีตัวเลือกจำนวนมาก ทำให้บางครั้งก็ไม่รู้ว่าควรเลือกแบบไหนกับการทำงาน โดยเราสามารถแยกความจำเป็นในการทำงานของอุปกรณ์ไอทีได้ 4 แบบด้วยกัน คือ 

 1. เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน: อุปกรณ์ไอทีสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของบุคคลและองค์กรได้ โดยสร้างกระบวนการทำงานที่รวดเร็วเพื่อให้ประสิทธิภาพมากขึ้น เช่นการใช้คอมพิวเตอร์ส่วนตัว หรือแท็บเล็ตเพื่อสร้างเอกสาร การใช้โปรแกรมแม่แบบหรือซอฟต์แวร์คำนวณทางการเงินเพื่อช่วยลดเวลาในการดำเนินการ และการใช้ระบบเครือข่ายในการแบ่งปันข้อมูล และการสื่อสารระหว่างพนักงานภายในองค์กร เป็นต้น
 2. การเพิ่มความยืดหยุ่นในการทำงาน: อุปกรณ์ไอทีช่วยให้ผู้คนสามารถทำงานได้ทุกที่ทุกเวลา ไม่จำเป็นต้องอยู่ในสถานที่ทำงานแบบเดิม นอกจากนี้ยังสามารถทำงานร่วมกับผู้คนที่อยู่ห่างไกลได้ ผ่านการใช้งาน อีเมล แชต และโปรแกรมการประชุมทางออนไลน์ต่างๆ เพิ่มความสะดวก และความยืดหยุ่นในการทำงานให้กับบุคคลที่ต้องการทำงานนอกสถานที่หรือเวลางานที่ต้องการ
 3. การเพิ่มการสื่อสารและการทำงานร่วมกัน: อุปกรณ์ไอทีช่วยให้ผู้คนสามารถสื่อสาร และทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการใช้แอปพลิเคชันการแชตหรือ การใช้โซเชียลมีเดียในการแบ่งปันความคิดเห็นและนำเสนอข้อมูล รวมทั้งการใช้ระบบคลาวด์ (Cloud) เพื่อเก็บข้อมูลและแชร์ไฟล์ร่วมกันผ่าน Google Drive, Dropbox เป็นต้น
 4. การเพิ่มความสมบูรณ์และการบริหารจัดการข้อมูล: อุปกรณ์ไอทีช่วยให้การบริหารจัดการข้อมูลเป็นเรื่องง่าย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยใช้ฐานข้อมูลในการจัดเก็บข้อมูลลูกค้า ข้อมูลการเงิน ข้อมูลผลิตภัณฑ์ และข้อมูลธุรกิจอื่นๆ ที่มีความสำคัญ เพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้อย่างรวดเร็วและง่ายต่อการประมวลผล

ใครบ้างที่ต้องใช้ อุปกรณ์ไอที

เห็นได้ว่าอุปกรณ์ด้านไอทีนั้นมีความจำเป็นอย่างมาก และตอบโจทย์ต่อการทำงานที่หลากหลาย  และไม่ว่าจะเป็นการทำงานในสายงานใดก็ต้องใช้คอมพิวเตอร์ หรือเครื่องมือด้านไอทีในการทำงานเช่นเดียวกัน ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เจ้าหน้าที่บัญชี กราฟิกดีไซน์ หรือโรงงานอุตสาหกรรม ก็ล้วนแต่ต้องใช้อุปกรณ์ไอทีกันทั้งสิ้น โดยอย่างน้อยที่สุดก็ต้องมีคอมพิวเตอร์ หรือโน้ตบุ๊กเป็นอุปกรณ์หลักในการทำงาน

แนะนำอุปกรณ์ไอทีที่จำเป็นต่อการทำงาน

อย่างไรก็ตามการซื้ออุปกรณ์ไอทีนั้นก็จำเป็นที่จะต้องเลือกซื้อให้เหมาะกับการทำงาน และใช้งานมากที่สุดด้วย ซึ่งอุปกรณ์ไอทีหลักๆ ที่จำเป็นต้องมี หรือควรค่าต่อการลงทุนในการใช้งานในทุกองค์กร มีดังนี้ 

 • คอมพิวเตอร์และแล็ปท็อป อุปกรณ์หลักในการทำงานสำหรับหลากหลายธุรกิจ ทำให้สามารถดำเนินการต่างๆ ได้ง่ายขึ้น เช่น การจัดการสินค้า การบริหารจัดการทรัพยากร การติดตามการขาย ไปจนถึงการทำงานด้านออกแบบได้
 • แท็บเล็ต เครื่องมือที่สำคัญในการทำงานในยุคปัจจุบัน เพื่อให้คุณสามารถติดต่อกับลูกค้า พนักงาน หรือผู้ร่วมงานได้อย่างรวดเร็วและสะดวกสบาย อีกทั้งยังง่ายต่อการนำเสนองาน ที่พกพาได้สะดวก แต่สามารถเปิดใช้แสดงรายละเอียดของงานได้อย่างครบถ้วน 
 • อุปกรณ์เครือข่าย สำหรับใช้ในการทำงานออนไลน์ และการเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายภายในองค์กร โดยอุปกรณ์เครือข่ายเช่น เราเตอร์ สวิตช์ และแอ็คเซสพอยต์ เป็นสิ่งที่สำคัญ เพื่อให้พนักงานในองค์กรสามารถแบ่งปันข้อมูลและเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นๆ ได้อย่างรวดเร็ว เสถียร และปลอดภัย
 • อุปกรณ์เก็บข้อมูล การเก็บข้อมูลที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญในธุรกิจ ซึ่งอุปกรณ์ในกลุ่มนี้ เช่น ฮาร์ดดิสก์นอกสาย ฮาร์ดดิสก์แบบ NAS และระบบคลาวด์เพื่อการเก็บข้อมูล โดยอุปกรณ์เหล่านี้จะช่วยให้องค์กรสามารถเก็บข้อมูลทางธุรกิจได้อย่างปลอดภัยและพร้อมสำหรับใช้งานได้ตลอดเวลา
 • อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัย การปกป้องความปลอดภัยของข้อมูลและระบบเครือข่ายเป็นสิ่งสำคัญ ทำให้จำเป็นที่จะต้องมีอุปกรณ์ไอทีที่จะช่วยเพิ่มความปลอดภัยที่ทันสมัย เช่น ไฟร์วอลล์ อุปกรณ์ควบคุมการเข้าถึงระบบ และโปรแกรมป้องกันไวรัส เพื่อสร้างความมั่นใจว่าข้อมูลและระบบจะปลอดภัยจากการถูกล้วงข้อมูล

วิธีเลือกซื้ออุปกรณ์ไอทีให้เหมาะกับการทำงาน

การซื้อสินค้าด้านอุปกรณ์ไอทีให้เหมาะสำหรับการทำงานนั้น สามารถใช้หลักการในการพิจารณาได้ด้วย 3 ข้อต่อไปนี้ 

 • วิเคราะห์ความต้องการ: วิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้ให้ชัดเจนก่อน ว่าต้องการใช้อุปกรณ์ไอทีชนิดนั้นเพื่อวัตถุประสงค์ใด เช่น การทำงานในสำนักงานทั่วไป คอมพิวเตอร์ที่มีสเปกระดับเริ่มต้นถึงกลางก็เพียงพอ หรือสำหรับงานออกแบบกราฟิก ก็อาจเลือกสเปกที่แรงขึ้นพร้อมกับคุณสมบัติของหน้าจอที่ให้สีเที่ยงตรงมากที่สุด เป็นต้น
 • เน้นคุณสมบัติเป็นสำคัญ: อุปกรณ์ไอทีที่ต้องการอาจมีคุณสมบัติหลายอย่างที่สำคัญต่อการทำงาน ดังนั้นให้ประเมินดูว่าคุณสมบัติเด่นๆ ด้านใดที่ผู้ซื้อต้องการให้มีมากที่สุด เช่น การทำงานที่ต้องเดินทางเป็นประจำโน้ตบุ๊กขนาดเล็ก เบา และมีแบตเตอรี่ที่ยาวนานก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจ 
 • ศึกษาและเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์เสมอ: เมื่อทราบถึงความต้องการและคุณสมบัติสำคัญที่จำเป็นแล้ว อย่าลืมที่จะเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ที่มีจำหน่ายในรุ่นที่ใกล้เคียงกัน อ่านรีวิว ดูคะแนนจากผู้ใช้ และที่สำคัญการเปรียบเทียบราคา เพื่อช่วยให้ได้ข้อมูลที่มีประโยชน์และได้ราคาที่คุ้มค่ามากที่สุด 

อุปกรณ์ IT ราคาดี สุดคุ้มต้องที่ 2BeShop

ส่วนถ้าใครที่กำลังมองหาสินค้าเกี่ยวกับอุปกรณ์ไอทีที่ครบครัน และคุ้มค่า แนะนำที่ร้าน 2Beshop ผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์ไอทีที่มีครบทุกค่าย และมีตัวเลือกในแต่ละอุปกรณ์มากกว่าหนึ่งรุ่น ที่สำคัญคือบริการหลังการขายของทางร้านที่ดูแลตั้งแต่ขั้นตอนการเลือกซื้อ เพื่อให้ได้สินค้าคุณภาพ ตรงความต้องการ และช่วยให้คำแนะนำเมื่อมีปัญหาจากการใช้งาน ที่สำคัญคือราคาสุดคุ้ม ที่มีทั้งโปรโมชั่นราคาพิเศษ และของแถมให้อีกมากมาย ใครที่สนใจสามารถดูรายละเอียดสินค้า และติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่

ติดตามข้อมูลข่าวสารและโปรโมชั่นจาก 2Beshop ได้ที่:

เว็บไซต์: www.2beshop.com

Facebook: 2BESHOP.COM

Twitter: 2BESHOP.COM (ทูบีชอป ดอท คอม)

Youtube: 2BESHOP.COM

Line: 2BESHOP.COM